Takomläggning Broby

Takomläggning på hela 3200 kvm av herrgård från 1600.
talet. Tak vare Nibra tegelpanna DS5, herrgårdsmiljö med äldre karaktär kunnat bevaras.