NYBYGGNATION KONTOR, CARPORT OCH DUBBELGARAGE BILD 14