RENOVERING ARBETE&TILLBYGGNING AV VILLA I VÄ BILD 7