RIVNING AV SHELL AFFÄR PÅ BLEKINGEVÄGEN KRISTIANSTAD BILD 10